YOU’RE IN GOOD HANDS

บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด

บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด มุ่งมั่นพัฒนา ความมีคุณภาพ ความเป็นมาตรฐานและความเป็นสากล ผสมผสาน ความพร้อมของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าต่างประเทศ และภายในประเทศจำนวนมาก เราจึงมีความภาคภูมิใจและตั้งใจที่จะเป็น “ผู้ผลิตขวดแก้วที่ทันสมัยที่สุด มีคุณภาพที่สุด และน่าเชื่อถือที่สุด”

สินค้าของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่นำสมัยที่ใช้ในการผลิตสินค้า นำไปสู่สินค้าที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค การผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนตลอดไป• เป็นที่รู้จักในตลาดอุตสาหกรรมขวดแก้ว SGI มีคุณภาพที่เชื่อมั่นมากกว่า 40 ปี
• โดยทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ได้ คุณภาพที่ดีที่สุดโดยควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
• พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตครอบคลุมทุกกระบวนการ B&B , P&B และ NNPB

ลูกค้าของเรา